O časopise

plagat_A4_JMHurban_3

Slovenské pohľadynajdlhšie vychádzajúcim literárnym časopisom na Slovensku a jedným z najstarších literárnych časopisov v Európe. 

 

Založil ich roku 1846 Jozef Miloslav Hurban a ich prerušené vydávanie obnovili roku 1881 Svetozár Hurban Vajanský a Jozef Škultéty. Vydavateľmi Slovenských pohľadov boli Pavel Mudroň (1881 – 1890), Andrej Halaša (1890 – 1992), Jozef Škultéty (1893 – 1916, 1919) a Matica slovenská (1922 – 1952). Do roku 1952 vychádzali Pohľady v Martine, od roku 1953, keď sa stali orgánom Zväzu slovenských spisovateľov, začali vychádzať v Bratislave. Od roku 1993 ich opäť vydáva Matica slovenská v Martine.

Časopis, ktorý viedlo množstvo osobností slovenskej literatúry, sa od čias svojho vzniku usiloval odzrkadľovať literárny, vedecký, umelecký, kultúrno-spoločenský a politický život na Slovensku a udržiavať kontinuitu národného života. A tak o Slovenských pohľadoch možno právom povedať, že sa stali jeho malým veľkými dejinami.

V súčasnosti Slovenské pohľady ako hodnototvorný časopis prináša príspevky z oblasti pôvodnej i prekladovej poézie a prózy, literárnej vedy, histórie a kritiky, esejistiky, umenia, filozofie a aktuálnej publicistiky. Neodmysliteľnou súčasťou každého čísla Slovenských pohľadov je výtvarný sprievod na vysokej umeleckej úrovni s kunsthistorickým výkladom.

Prioritami časopisu sa v ostatných rokoch stala veda, literatúra zahraničných Slovákov, literárny a kultúrny život v regiónoch, mladá literatúra a umenie.

 


Slovenské pohľady podporíte, ak si zakúpite časopis v novinovom stánku alebo na pošte. Zoznam predajných miest: pohlady.sk/predaj, predplatné: pohlady.sk/predplatne. Šírte túto ponuku medzi svojimi známymi. Ďakujeme.

 

Comments are closed