Iný pohľad

Chyba systému.

Už si kladiem jednu otázku dlhšiu dobu. Ako je možné, že za socializmu bolo všetko okrem banánov a pomarančov. Iste nebolo v obchodoch toľko tovaru. Čakalo sa. To nepopieram. Tovar bol však […]

READ MORE

Iný pohľad

Čo čaká Európu? Železná opona 2 ? Novostredovek?

Máme 21. storočie. Spomínam si, na čas po roku 1989. Nežná revolúcia, pád Belinského múru a s ním aj železnej opony. Všade sa slobodne debatovalo. V deväťdesiatich rokoch minulého storočia vznikla akási […]

READ MORE

Iný pohľad

Hrozí druhá studená vojna.

Do roku 1990 prebiehala politická opozičná interakcia veľmoci nazývaná ako studená vojna. Studenou vojnou sa to nazýva z dôvodu priameho nevojenského politického konfliktu medzi dvomi najväčšími ideológiami sveta. Išlo najme o ideologický […]

READ MORE