Čitateľské ohlasy

Treba oceniť literárny manažment, intelektuálne úsilie a profesionálnu vytrvalosť Slovenských pohľadov a všetkých, ktorí sa pod to v uplynulom štvrťstoročí nového (v poradí už tretieho) slovenského kapitalizmu podpísali. V takom prostredí udržuje martinsko-bratislavský literárny manažment veľmi dôležitý priestor. Jeho veľkosť sa práve v týchto časoch masovosti nemôže merať množstvom, ale schopnosťou udržať otvorený priestor pre rozvoj „vedeňja a videňja“. Je to veľký výkon. Osudy redakcie a SP za posledné štvrťstoročie v mnohom pripomínajú situácie z ich 170-ročných dejín. Ak sa ľudia z tiráže posledných dvoch desaťročí ocitli v podobných situáciách, je možné ich porovnať s predchodcami. Nie je to málo. Zasluhuje si to najvyššie ocenenie či uznanie.

Dušan Kerný

 

 Slovenské pohľady súnapríklad jediným literárnym mostom medzi prekvitajúcou krajanskou literatúrou v srbskej Vojvodine a pôvodnou domovinou dolnozemských Slovákov. Ako jediné prinášajú rozhovory a ukážky tvorby súčasných európskych a svetových autorov. Len tak ďalej! 

Gustáv Murín

 

 Možno niekto Pohľadom vyčíta konzervatívnosť, čo si ja osobne nemyslím. Niekedy je návratov do minulosti aj v Slovenských pohľadoch dosť, no je to potrebné, aby sme nezabúdali na svoje dejiny. Len dotykom s minulosťou si uvedomíme lepšie súčasné dianie a budeme cítiť zodpovednosť. 

Hana Košková

 

Comments are closed