Kontakt

Slovenské pohľady sú najstarším slovenským časopisom pre literatúru, vedu a umenie.
Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve.
Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.

pohlady_ilustr

Šéfredaktor Slovenských pohľadov

Bystrík Šikula
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/ 3 812 8001
Mobil: 0918/904922
E-mail: slovenskepohladyba(at)matica.sk

Pracovníci Slovenských pohľadov

Mgr. Štefan Haviar – zástupca šéfredaktora
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Mobil: 0918/904921
E-mail: slovenskepohlady(at)matica.sk

Mgr. Ingrid Skalická
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/ 3 812 8001
E-mail: ingrid.skalicka(at)matica.sk

Magda Kušnierová – sekretariát
Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: 02/ 3 812 8001
E-mail: magda.kusnierova(at)matica.sk

 

Členovia redakčnej rady Slovenských pohľadov

Július Balco, Mária Bátorová, Miroslav Bielik, Bohuš Bodacz, Boris Brendza, Etela Farkašová, Ľudovít Hološka, Anton Hrnko, Jaroslav Chovanec, Peter Jaroš, Jozef Mihalkovič, Štefan Moravčík, Dana Podracká,  Marián Polonský, Jaroslav Rezník, Vincent Šabík, Marián Tkáč, Tomáš Winkler.

Comments are closed