Predaj

Predaj Slovenských pohľadov uskutočňuje:

MEDIAPRINT KAPA, Pressegrosso GmbH, Vajnorská 137, P. O. Box 21, 831 04 Bratislava
Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
Kníhkupectvo Svojeť, Mária Sýkorová, Dunajská 18, 811 08 Bratislava
Kníhkupectvo Juventus, 17. novembra 104, 080 01 Prešov
Kníhkupectvo J. C. Hronského, M. R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin
Literárne informačné centrum, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava 1

Comments are closed