Predplatné

Administrácia (objednávky):

Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin
tel.: +421 43 381 28 26, 0918 904 931
e-mail: periodika@matica.sk

Objednávky na predplatné prijíma aj každá pošta a každý doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje:
Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4
P. O. BOX 164
820 14 Bratislava
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

Predplatné do zahraničia:
Európa 40 € (vrátane poštovného)
Amerika, Austrália 74 $ (vrátane poštovného)

Comments are closed