Pripravujeme

Najbližšie si môžete prečítať

 

• úvodník Dušana Kerného

• báseň Guillauma Apolinaira

verše Milana Richtera a Hany Koškovej

• prózy Ladislava Hrubého a Stanisława Przybyszewského

• hru Andreja Ferka

• rozprávku Ľubomíra Feldeka

• reportáž Slava Kalného

• rozhovor s Teodorom Baníkom (z archívu Ľuby Šajdovej)

• články Evy Fordinálovej, Matúša Kučeru, Antona Hykischa, Jána Čomaja, Milana Vároša, Jána Bábika, Kristíny Krajanovej, Andrijana Turana a Michala Babiaka