Pripravujeme

Najbližšie si môžete prečítať

 

• úvodník Alexandra Halvoníka

 

• báseň Vladimíra Reisela

verše Hany Koškovej a Natálie Oldenburgovej

• prózy Jozefa Kollára, Ladislava Hrubého, Etely Farkašovej a Mariána Šidlíka

• úryvok z pamätí Vladimíra Reisela

• myšlienky Moritza Heimanna v preklade Vincenta Šabíka

• esej Pavla Tomašoviča

• články Jany Judinyovej, Marcely Bednárovej, Andrey Leskovej a Jána Bábika