Pripravujeme

Najbližšie si môžete prečítať

 

• úvodník Gabriely Rothmayerovej

• báseň Andreja Sládkoviča

verše Blažeja Beláka a Borisa Brendzu

• prózu Mariána Škotku

• rozhovor s Jozefom Mistríkom (z archívu Ľuby Šajdovej)

• články Márie Bátorovej, Iva POspíšila, Jána Kačalu, Petra Cabadaja a Vincenta Šabíka