Pripravujeme

Najbližšie si môžete prečítať

 

• úvodník Jozefa Banáša

• báseň Miroslava Bielika

verše Dany Podrackej a Jozefa Trtola

• prózy Mariána Grupača a Martina Vlada

• rozhovor s Milanom Sládkom (z archívu Ľuby Šajdovej)

• myšlienky W. A. Audena v preklade Vincenta Šabíka

• články Dušana Kerného, Dalimíra Hájka, Jána Kačalu, Ľubomíra Podušela, Andijana Turana, Kataríny Kolárikovej a Michala Harpéňa