Pripravujeme

Najbližšie si môžete prečítať

 

• úvodník Hany Koškovej

• báseň Janka Jesenského

verše Jána Švantnera, Petry Štefancovej a Šikiho Maosaku

• prózy Martina Vlada a Petra Andrušku

• reportáž Slava Kalného

• rozhovory s Katarínou Hricovou a s Vojtechom Kondrótom (z archívu Ľuby Šajdovej)

• články Dalimíra Hajka, Jána Kačalu, petra Cabadaja a Blanky Králikovej